Tilgjengelighetsverktøy

Bookingen for 2023 åpnet 1. januar 2023
Opplevelser – Kystkultur – Rekrasjon

Dronefilm laget av Marius Haukø!

Bevaring og kystkultur siden 1874

Et unikt sted


Vaktskifte 1963

Stavernsodden Fyrstasjon i Vestfold er en kulturhistorisk eiendom med stor nasjonal verdi. Fyrstasjonen ble etablert i 1855, men i starten besto den kun av en mindre fyrlykt samt vaktstue.Nåværende fyrbygning ble oppført i 1874. Lysets høyde over havet er 43 meter og rekkevidden er femten nautiske mil.

Fyrstasjonen ble avbemannet i 1984, og ble frem til 2008 leid ut som feriested for ansatte hos Meteorologisk Institutt.

Stavernsodden fyrstasjon med tilhørende naturområde ligger helt syd på Stavernsøya.

Under seilskutetiden på 1600- og 1700-tallet ble skuter klargjort og tømt for ballastjord på Stavernsøya. Etter 1860 ble det anlagt moloer fra Stavernsøya til Citadelløya og til Torkildsøya.

Området ble også anvendt av tyskerne under den andre verdenskrig.

Festningshavna i nord ble brukt som basehavn for Peter Wessel Tordenskjold. På øya er det også en forhenværende gravplass. Den ligger på sletta på nordsiden av Torkildsøya og har navnet «Kjærregårdsbukta». Det sies at Tordenskjold begravde falne der. En stor bautastein ble reist på stedet i 1980 som markering av 200-årsjubileet for hans fødsel.

Nasjonale Festningsverk ved Forsvarsbygg er grunneier på hele øya. Øya er 327.125 m2 og er regulert som friområde i kommunens arealplan.

Fredningen av Stavernsodden fyrstasjon er et ledd i arbeidet med å sikre et antall fyr som best mulig kan reflektere norsk fyrhistorie. Fredningen av 1997 gjelder alle bygningenes eksteriør, planløsning og romstruktur, bygningsdeler og noen detaljer i interiøret.

Området grenser opp mot et utmarksområde med interessant biologisk mangfold. Kystlaget Fredriksvern ved Drivergruppa ser det som en av sine oppgaver å holde vegetasjonen nede og å pleie og ivareta kulturlandskapet på fyrstasjonens område

DET FREDETE OMRÅDET OMFATTER:

 • Fyrtårn
 • Steinhuset, gammel fyrvokterbolig, oppført i 1874
 • Mellomhus, tidligere uthus og vedbod
 • Vokterboligen, ny fyrvokterbolig, oppført i 1954, nå kalt Betjentboligen
 • Maskinhus med toalett
 • Tuft med tidligere oljebod
 • Tuft med tidligere naust
 • Naust
 • Landing, bryggeanlegg

Selve fyrlykta er fremdeles i drift, styrt fra Kystverket, Arendal.

 • Stavernsodden 1957

  Stavernsodden 1957

 • Havna 1970

  Havna 1970

 • Kaffekos 1952

  Kaffekos 1952

 • Utemat 1957

  Utemat 1957

 • Sommeren 1974

  Sommeren 1974

 • Sjekter 1957

  Sjekter 1957

 • Oversikt 1967

  Oversikt 1967

 • Krana 1967

  Krana 1967

 • Interiør 1970

  Interiør 1970

 • Avgang 1976

  Avgang 1976

En stor takk til Sonja Selvig Langseth som har bidratt med gamle bilder fra fyret.

Stavernsodden fyr

Stavernsøya

3290 Stavern, Norge

Sosiale medier

Stavernsodden fyr