Tilgjengelighetsverktøy

Drivergruppa

Kystlaget Fredriksvern leier Stavernsodden fyr av Kystverket, og plikter å utvikle det for allmennheten, bevare- og sikre bygningene og området som kulturminne.

Stavernsodden fyr er en del av Kystleden. Fyret er totalfredet og det er streng vedlikeholdsplikt knyttet til leieforholdet med Kystverket. Det sendes inn årlig arbeids- og vedlikeholdsprogram, som skal godkjennes av Kystverket. Det er knyttet strenge krav til sikkerhet, brannvern og HMS da fyret er å betrakte som overnattingssted. Stavernsodden driftes av ei drivergruppe som består av åtte medlemmer. Drivergruppa har fast onsdagsdugnad på fyret fra april til september og deler på å være vertskap for gjester i Kystledsesongen.

Drivergruppa for 2021-2022 består av:

Navn Arbeidsområde Telefon Epost
Øystein Wolden Leder 414 65 222 epost
Hans Ulrik Rustad Kasserer 906 66 267 epost
Mette Tangen Snildal Booking og sekretær 915 37 880 epost
Heidi Malcolm Medlem 000 00 000 epost
Per Einar Strøm Medlem 975 53 187 epost
Geir Olav Tombre Medlem 970 17 730 epost
Elisabeth Knoph Medlem 926 00 709 epost
Ivar Karlsen Medlem 901 83 502 epost

Stavernsodden fyr

Stavernsøya

3290 Stavern, Norge

Sosiale medier

Stavernsodden fyr

Utviklet av Rune Grønli for Stavernsodden fyr. Opphavsrett © 2013– Kystlaget Fredriksvern
Til toppen