Usikkerhet vedrørende utleie på grunn av Koronavirus vår og sommer 2020

På grunn av den raske utviklingen av Covid-19 viruset og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, vil det ikke være anledning til å leie seg inn på Stavernsodden fyr før myndighetene løser opp i restriksjonene og begrensningene som følger med denne problemstillingen.  Gjester som allerede har booket seg inn i vår sommer, vil beholde plassene sine, men kan ikke benytte dem før  restriksjonene er opphevet.  Dersom det er spørsmål rundt booking, ta kontakt med; booking @stavernsodden.info

 

Vertskap sesongen 2020

Stavernsodden har sin kystledsesong fra 22. juni til og med 16. august.  I den perioden har vi vertskap som tar seg av gjester og sørger for en del praktiske ting, samt ivaretar brannsikkerhet og krav rundt HMS.

Medlemmer av Kystlaget Fredriksvern har anledning til å søke om å være vertskap.  Normalt forsøker vi å få til ukes turnus, men det kan også bli litt færre dager enn en uke.

De som er interessert kan sende en søknad på e-post til innen 25. april

Husk å oppgi hvilken uke det søkes for.

 

 

Velkommen til Stavernsodden fyr

Stavernsodden Fyrstasjon i Vestfold er en kulturhistorisk eiendom med stor nasjonal verdi.
Det ble etablert i 1855, men i starten besto det kun av en mindre fyrlykt samt vaktstue .

Nåværende fyrbygning ble oppført i 1874. Lysets høyde over havet er 43 meter og rekkevidden er femten nautiske mil.

Fyret er automatisert og bygningene driftes av Kystlaget Fredriksvern på dugnad. Intensjonen med driften er å ha fyrstasjonen tilgjengelig for allmenheten slik at flest mulig kan oppleve hvordan livet på et fyr kunne arte seg. Det er store vedlikeholdsoppgaver som blir utført kontinuerlig, og uten tilskudd fra offentlige myndigheter, er vi avhengig av leieinntekter. Alt vi får inn av økonomiske midler går til å dekke drift og vedlikehold av bygninger og utstyr, og det blir lagt ned et betydelig antall arbeidstimer på frivillig basis hvert år. Som leietaker og gjest på Stavernsodden fyr er du derfor med på å bidra til driften av denne flotte stasjonen.

Trenger du hjelp til å planlegge og gjennomføre et arrangement på Stavernsodden Fyr, ta kontakt med vår samarbeidspartner, www.stavernevent.no

Vi som forvaltere og drivere av fyrstasjonene ønsker å tilrettelegge for allmenn benyttelse og gode opplevelser, derfor er det nyttig med tilbakemelding. Vi vil ta meninger og opplevelser du/dere måtte ha med oss for å bli bedre. Fyll ut skjemaet, og del din opplevelse med oss.
Du kan gjerne være anonym hvis du ønsker det. Navn og epost fyller du ut, kun hvis du ønsker det selv.

Klikk her for å gå til tilbakemeldingsskjema

Stavernsodden Fyr